Klávesové zkratky, umožňují rychlé ovládání konferenčního serveru.


Jejich přehled získáme kliknutím na ikonu se třemi tečkami v pravém dolním rohu ovládacího panelu a kliknutím na položku v menu Klávesové zkratky.
Přehled klávesových zkratek