Textový chat umožňuje například pohodlně sdílet odkazy.

Vložíme text a stiskneme Enter. Do chatu může psát kdokoliv z účastníků.Ze se v chatu objevila zpráva je signalizováno příznakem s modrou barvou.Existuje také možnost poslat soukromou zprávu.Tu vidí pouze adresát