Popis služby


Vzdálené jednací místo (VJM) je systém pro vzdálenou komunikaci mezi správcem a jeho klientem. Umožňuje videokonferenční hovory, předkládání a podepisování dokumentů klientem. Umožňuje také skenování dokumentů klienta a odesílání správci. Systém umožňuje realizaci přezkumného jednání správce s dlužníkem. 


Klient nemusí a ani nemůže, obsluhovat technické prostředky VJM. Vše ovládá dálkově správce ze svého počítače pomocí software pro vzdálenou správu AnyDesk  bez asistence třetích osob.


Klient pouze sleduje na obrazovce předkládané dokumenty a na výzvu správce je může pomocí speciálního podpisového tabletu podepsat . Dále může vkládat do skeneru dokumenty určené správci (např. občanský průkaz, výplatní pásky, atd.). V případě že klient není schopen dokument do skeneru vložit, může zavolat stiskem tlačítka obsluhu, která mu poradí případně pomůže.


C:\Users\michaela.vondrackova\Downloads\IMG-4490.jpg

Popis Vzdáleného jednacího místa (VJM)


Systém se skládá z dvou obrazovek. 

Ta umístěná vlevo, slouží k videokomunikaci mezi klientem a správcem pomocí komunikačního software Skype společnosti Microsoft.

Obrazovka vpravo zobrazuje předkládané dokumenty ve formátu pdf, pomocí software Acrobat Reader společnosti Adobe. 

Podpisový tablet umožňuje podpis dokumentů v Acrobat Readeru klientem.

Tiskárna zajišťuje výstup dokumentů v papírové formě pro potřeby klienta. 

Skener poskytuje možnost posílat dokumenty klienta ke správci.Potřebný software pro komunikaci a ovládaní VJM: 


Komunikační program Skype 


Pokud nemáte Skype, lze stáhnout pomocí následujícího odkazu - https://www.skype.com/cs/get-skype/. Po stáhnutí programu, proveďte instalaci a přihlašte se Vaším Skype účtem, případně si vytvořte účet. 


 

Program pro vzdálené ovládání AnyDesk 


Vzdálený podpisový počítač je ovládán pomocí software Anydesk C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\stažený soubor.png Každý správce, který chce užívat služeb VJM musí mít nainstalován tento software. 


Instalace programu Anydesk C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\stažený soubor.png 


Správce si stáhne program Anydesk - https://anydesk.com/en/downloads. Je nutné si stáhnout verzi pro daný operační systém Vašeho počítače. Anydesk je možné spustit i bez instalace, avšak doporučujeme jeho instalaci, která umožňuje pohodlnější ovládání. V případě technických problémů s instalací je možné se obrátit na technickou podporu společnosti Zengres prostřednictvím emailové komunikace support@zengres.com nebo přímo prostřednictvím webového portálu podpory https://support.zengres.com/
Připojení k VJM: 


Po zarezervování požadované lokality a času k přezkumnému jednání budete před začátkem jednání kontaktováni obsluhou VJM prostřednictvím programu Skype a instruováni, jak se připojit k podpisovému stroji. 


 


 

Komunikace s dlužníkem: 


Komunikace probíhá prostřednictvím již navázaného spojení přes Skype. Skype umožňuje nahrávat záznam jednání. Pro spuštění nahrávání si rozkliknete na spodním panelu možnost Další a poté Spustit nahrávání. 


Kromě komunikace umožňuje Skype sdílet také obrazovku správce. Můžete si tak během jednání kromě dokumentů k podpisu předkládat i další dokumenty dlužníkovi k nahlédnutí. 


Sdílení obrazovky najdete na spodním panelu Skype. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\13.png
Připojení k podpisovému stroji: 


V programu Anydesk, do pole Jiné pracoviště, zadá správce adresu pracoviště, kterou mu sdělila obsluha a čeká na akceptování připojení. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\ob1.pngObsluha potvrdí příchozí požadavek na spojení. Správce získá kontrolu nad podpisovým strojem a potvrdí funkčnost připojení. 


Po připojení má správce k dispozici dvě obrazovky. Obrazovky mohou mít různé označení (0/1 nebo 1/2).  


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\10.pngLevou obrazovku vidí dlužník. Ta obsahuje spuštěný program Adobe reader – zde se budou zobrazovat dokumenty určené k podpisu.  


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\11.pngPřenos dat určených k podpisu do podpisového počítače: 


Na horní panelové liště je možnost přenosu souborů mezi počítačem správce a podpisovým počítačem. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\18.pngV pravém panelu aplikace AnyDesk musí správce ručně zadat cestu k diskové jednotce R:\ a následně si v levém panelu označí dokumenty k podpisu a stiskem tlačítka Nahrát je překopíruje do podpisového počítače. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\19.png


K otevření nahraných dokumentů se dostanete přes ikonu Složky na spodní liště a v levém sloupci zvolíte diskovou jednotku R:\. Označíte si všechny soubory, které chcete otevřít, stisknete pravé tlačítko na myši a z možností zvolíte Otevřít v programu Adobe Reader. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\13 - kopie.png


Nyní se správce přepne na levou obrazovku, kterou vidí dlužník. Pomocí myši ovládá správce Adobe Reader a předkládá dlužníkovi dokumenty k nahlédnutí a podpisu. Podpis je realizován kliknutím myši do pole určeného k digitálnímu podpisu.  


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\14.png
Skenování dokumentů dlužníka


Správce má možnost okopírovat dokumenty dlužníka. Kliknutím na ikonu Skener umístěnou na ploše, se spustí příslušná aplikace. Dlužník otevře víko skeneru, vloží požadovaný dokument a skener zavře. V případě neschopnosti dlužníka vložit dokument do skeneru je přivolána obsluha. Před skenováním je možné si dokument zobrazit pomocí Náhledu, pokud je vše v pořádku stiskem Skenovat se dokument naskenuje a uloží na disk R:\. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\12.png


 

Stáhnutí podepsaných dokumentů do počítače správce: 


Po ukončení jednání s dlužníkem, nesmí správce zapomenout stáhnout podepsané dokumenty z podpisového počítače zpět do svého počítače!  


Na horní panelové liště aplikace AnyDesk,  zvolíte přenos souborů mezi počítačem správce a podpisovým počítačem. 


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\18.png
Na pravém panelu, zvolíte ikonu šipky, která se nachází na horní panelové liště. Pokud se Vám v pravém panelu neotevře disková jednotka R:\, musíte ji zadat ručně. Zde se Vám zobrazí podepsané dokumenty. Tyto dokumenty si stiskem myši označíte a kliknutím na Stáhnout si podepsané dokumenty stáhnete do svého počítače.


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\14.png