Vzdálené ovládání JVM zajišťuje program AnyDeskPřipojení k VJM


Po zarezervování požadované lokality a času k jednání, bude správce kontaktován obsluhou VPM a instruován, jak se připojit.. 

Obsluha naváže z VJM se správcem spojení, pomocí programu Skype.

Do pole Jiné pracoviště zadá správce adresu pracoviště VJM do programu AnyDesk, kterou mu sdělila obsluha.

Obsluha potvrdí příchozí požadavek na spojení.

Následně si oba potvrdí funkčnost připojení.

Obsluha přivede dlužníka a usadí ho před dané zařízení a odchází z místnosti. Tímto je jednání zahájeno.


Podrobný postup připojení pomocí programu AnyDeskSprávce po zadání adresy do softwaru Anydesk – do pole Jiné pracoviště a čeká na akceptování připojení, které musí potvrdit obsluha. (Žádné heslo nezadává).

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\ob1.png


Po připojení má správce k dispozici dvě obrazovky. Obrazovky mohou mít různé označení (0/1 nebo 1/2).  

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\10.pngLevou obrazovku vidí klient. Ta obsahuje spuštěný program Adobe Reader – zde se budou zobrazovat dokumenty určené k podpisu. 

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\11.png
Pravá obrazovka je určena pro správce k manipulaci s dokumenty. Klient ji nevidí.

Pro připojení dat správce k danému podpisovému místu slouží program Priprava_dat, který je připraven na druhé obrazovce k použití.  

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\3.png
Do programu zadejte Vaše přihlašovací údaje, které jsou stejné jako přihlašovací údaje k Vašemu úložišti. 

Po přihlášení program zajistí přenos dokumentů do speciální oblasti VJM, které je vytvořeno v operační paměti počítače. Dokumenty se neukládají na pevný disk počítače.


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\4.pngPo úspěšném přenosu souborů z úložiště do VJM, se otevře souborový Průzkumník se zobrazenými dokumenty určenými k podpisu. 

Správce dokumenty označí a kliknutím pravým tlačítkem a zvolením otevřít v Adobe Reader. Dokumenty zobrazí  na levé obrazovce, kterou vidí klient. Maximální počet současně zobrazených dokumentů v Adobe Readeru, je 10.  

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\13.pngNyní se správce přepne na levou obrazovku, kterou vidí klient. Pomocí myši ovládá správce Adobe Reader a předkládá dokumenty k nahlédnutí a podpisu. Podpis je realizován kliknutím myši do pole určeného k digitálnímu podpisu.

C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\14.pngNásledně je vyvolán podpisový modul, kde správce může vyplnit jméno a důvod podpisu a vyzve dlužníka k podpisu pomocí podpisového tabletu. 

 C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\15.png


Po podepsání a stisknutí tlačítka ok je dokument elektronicky podepsán pomocí certifikátu počítače a je vložen podpis dlužníka s biometrickými znaky. 

Existujeme možnost dokument vytisknout pro potřeby klienta, na tiskárně VPM. Stiskem tlačítka ikony tiskárna, dojde k vytištění daného dokumentu.


Tímto způsobem správce předkládá klientovi po jednom dokumenty


C:\Users\michaela.vondrackova\Desktop\16.pngJakmile je jednání u konce, správce ukončí program Acrobat Reader.


Po ukončení programu Adobe Reader, systém automaticky nakopíruje podepsané dokumenty z VJM (včetně případných souborů ze skeneru) zpět do úložiště, do adresáře Vyřízeno, kde založí adresář který má v názvu pracoviště, datum a čas. 

Správce poučí klienta, že má přivolat obsluhu pracoviště stiskem přivolávacího tlačítka (ještě není nainstalováno).

Následně přijde obsluha, zkontroluje jednací místnost a vyprovodí klienta z jednací místnosti.


Správce si stáhne podepsané dokumenty z úložiště do svého počítače a zkontroluje, že podepsané dokumenty jsou v pořádku uloženy v jeho počítači. 

Program "Priprava_dat" ukazuje počet nakopírovaných souborů zpět do úložiště, stiskem libovolné klávesy je ukončena jeho činnost.

Správce vymaže dokumenty ze systému VJM opětovným spuštěním programu "Priprava_dat" na ploše VJM , případně dá pokyn obsluze aby tak provedla. Při každém spuštění programu "Priprava_dat" jsou jakékoliv dokumenty z VJM nevratně smazány.

Správce se odpojí od ovládání VJM.

Obsluha se správcem sdělí čas ukončení jednání, které zapíše do deníku a přeruší spojení Skype.


Obsluha uvede celé pracoviště do výchozího stavu.


Prosíme, nenechávejte podepsané dokumenty zbytečně v úložišti! Z důvodu GDPR, úložiště není určeno k dlouhodobému skladování dokumentů, ale pouze k jejich přenosu.